ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Aντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που απομένει για να ξεκινήσει η επιδότηση ενοικίου και στέγασης και μάλιστα εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις σχετικές αιτήσεις.

Μάλιστα με χθεσινή απόφαση του υπουργείου Εργασίας, δεσμεύεται το ποσό των 300 εκατ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους εντός του επόμενου διαστήματος.

Επίδομα ενοικίου
Το ποσό του επιδόματος θα κυμαίνεται από τα 70 έως τα 210 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ουσιαστικά, θα δίδονται 70 ευρώ για το πρώτο μέλος και θα προστίθενται 35 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Το επίδομα θα δοθεί σε περίπου 300.000 νοικοκυριά αναδρομικά από 1/1/2019.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 7.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη: 17.500 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη (και πάνω) ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος: 21.000 ευρώ
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και μέχρι τον ποσού των 180.000 ευρώ
Το ύψος των καταθέσεων, η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων ορίζεται έως 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 3.500 για κάθε επόμενο μέλος και ως τα 21.000 ευρώ
Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου θα έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2019, ενώ το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000.000 ευρώ και αφορά περίπου 300.000 νοικοκυριά
Επιδότηση στεγαστικού δανείου

Θα κυμαίνεται από 50-70 ευρώ το μήνα

Κριτήρια
Το εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να κυμανθούν ως εξής:

έως 8.000 ευρώ για τους οικονομικά ασθενέστερους
έως 10.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
έως 30.000 ευρώ για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά
Σημαντικό: Το Δημόσιο αναμένεται να καταβάλει το ένα τρίτο της μηνιαίας δόσης του δανείου, το οποίο πρέπει να είναι συνδεδεμένο μόνο με την πρώτη κατοικία.

Αιτήσεις - δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις και για τα δύο είδη ενισχύσεων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι τα εξής:

Ενεργό και ανανεωμένο μισθωτήριο συμβόλαιο της κατοικίας που ενοικιάζουν
Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης
Αποδεικτικό τραπεζικών καταθέσεων ή και στεγαστικού δανείου
Σε περίπτωση ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας θα χρειαστεί η αποτίμηση της αντικειμενικής της αξίας
Τραπεζικός λογαριασμός με ΙΒΑΝ που να συνδέεται με τον ΑΦΜ τον δικαιούχου

ΣοφοκλεουςIn
Previous Post Next Post