ΧΟΡΟΣ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

ΧΟΡΟΣ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

Ζεσταίνεται η μηχανή των προσλήψεων εν όψει προεκλογικής περιόδου. Η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ανακοίνωσε χθες σχέδιο νόμου που θα ανοίξει διάπλατα τις πόρτες των προσλήψεων σε βάθος τετραετίας.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» φέρνει αλλαγές στη διαδικασία των προσλήψεων αλλά και στον ρόλο του ΑΣΕΠ ενώ προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για γονικές άδειες και επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα, από χθες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τι φέρνει ο νέος νόμος
Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο νόμου, προβλέπεται τετραετής προγραμματισμός των μόνιμων προσλήψεων στο Δημόσιο. Σύμφωνα με την κυρία Ξενογιαννακοπούλου, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους – αρχής γενομένης από το 2019 – τα υπουργεία θα πρέπει να αποστέλλουν στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα σχέδια προγραμματισμού ανθρωπίνων πόρων, στα οποία θα περιλαμβάνονται για κάθε έτος οι εκτιμήσεις για αποχωρήσεις προσωπικού, οι υφιστάμενες και οι εκτιμώμενες κενές θέσεις προσωπικού αλλά και οι ανάγκες του φορέα για προσλήψεις.

«Με βάση αυτά τα σχέδια των υπουργείων θα συντάσσουμε ένα συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων. Είναι ανάγκη οι προσλήψεις να μην είναι αποσπασματικές αλλά ούτε αυτοσκοπός και πρέπει να γίνονται για να καλύψουν τις ανάγκες του Δημοσίου» τόνισε η υπουργός.

Και ετήσιος σχεδιασμός
Παράλληλα, ορίζεται ένα ετήσιο σχέδιο προσλήψεων μόνιμου και εποχικού προσωπικού, βάσει του οποίου τα υπουργεία θα καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προσωπικό, που θα αφορά την επόμενη χρονιά. Σημειώνεται πως στις συγκεκριμένες καταστάσεις των υπουργείων θα συμπεριλαμβάνεται και το αιτούμενο προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς.

Οσον δε αφορά τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τα αιτήματά τους θα υποβάλλονται χωριστά από το υπουργείο Εσωτερικών. Μετά την κατάρτιση από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης του συνολικού σχεδίου για τις προσλήψεις του επόμενου έτους, θα υπάρχει έκδοση μιας και μόνο εγκριτικής πράξης για τα αιτήματα.

Τι αλλάζει στο ΑΣΕΠ
Στο μεταξύ, στο σχέδιο νόμου προβλέπονται αλλαγές και στον ρόλο του ΑΣΕΠ, με στόχο, όπως ανακοινώθηκε, την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Ετσι, το ΑΣΕΠ θα έχει πλέον τη δυνατότητα ενοποίησης αιτημάτων διαφορετικών φορέων σε μια ενιαία προκήρυξη, ενώ θα μπορεί με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό προσλήψεων να εγκρίνει ειδικές προκηρύξεις διετούς διάρκειας, ύστερα από σχετικά αιτήματα φορέων.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας, όπου η αίτηση των υποψηφίων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, θα πρέπει οι υποψήφιοι εντός 10 ημερών και πριν από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο αριθμός των υποψηφίων θα αντιστοιχεί στον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, προσαυξημένο κατά 50%. Με αυτόν τον τρόπο, όπως δήλωσε η υπουργός, μπορεί να επιτευχθεί επιτάχυνση διαδικασιών έως και πέντε μήνες.

Θα πρέπει να τονιστεί πως με το σχέδιο νόμου επιτρέπεται πλέον η διενέργεια αποσπάσεων μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες. Η δε διάρκεια των αποσπάσεων θα είναι ενός έτους, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.

Με στόχο δε την παρακολούθηση και υλοποίηση της στρατηγικής της Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συστήνεται στο υπουργείο Ειδική Γραμματεία για την υποστήριξη δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά και Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα λειτουργεί ως «μηχανισμός συνολικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παραγόμενων και εφαρμοζόμενων πολιτικών σε όλο το φάσμα δράσεων και παρεμβάσεων για τη διοικητική ανασυγκρότηση».

Άδεια και για υιοθεσία
Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται, τέλος, και διατάξεις κοινωνικού χαρακτήρα. Οπως υπογράμμισε η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, οι μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίες αποκτούν παιδιά με υιοθεσία δικαιούνται τρίμηνη άδεια μητρότητας, κατ» αντιστοιχία με το χρονικό διάστημα των τριών μηνών της άδειας λοχείας που χορηγείται μετά τον τοκετό στις φυσικές μητέρες.

Παράλληλα όμως επεκτείνεται και στον θετό πατέρα, στους ανάδοχους γονείς, καθώς και στους γονείς που αποκτούν παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Ενώ για λόγους ίσης μεταχείρισης αυξάνονται οι ημέρες αδείας για εξετάσεις σπουδών και επιμόρφωσης για τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 10 στις 14 ημέρες, όπως ισχύει για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Από το In.gr
Previous Post Next Post