180.000 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΕΦΥΓΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


H έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού ήταν ένα από τα βασικά θέματα του 5ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες με συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία τόνισε το πλήγμα που έχει υποστεί η Ελλάδα από το φαινόμενο brain drain.

Όπως επισημάνθηκε, 180.000 απόφοιτοι πανεπιστημίων έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα για να αναζητήσουν εργασία σε άλλα σημεία τα τελευταία οκτώ χρόνια της κρίσης.

Ακόμη δε πιο απογοητευτικό είναι το στοιχείο ότι σύμφωνα με τις έρευνες το 76% των εφήβων εξετάζουν το ενδεχόμενο να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που συμμετείχε στη συνεδρίαση, αποτελείτο από τους Παύλο Ραβάνη, Β΄ αντιπρόεδρο ΚΕΕ, Στέφανο Γεωργιάδη, υπεύθυνο εξωστρέφειας και διεθνών σχέσεων ΚΕΕ και Ιωάννη Βουτσινά, υπεύθυνο έρευνας και ανάπτυξης ΚΕΕ. Στην αποστολή συμμετείχαν ακόμη πρόεδροι και εκπρόσωποι τοπικών Επιμελητηρίων.

Σημειώνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το δίκτυο των ευρωπαϊκών επιμελητηρίων Eurochambres και συγκεντρώνει πάνω από 800 επιχειρηματίες που προέρχονται από 45 ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόκληση για τις επιχειρήσεις η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
Το πρώτο θέμα που αναπτύχθηκε στη συνεδρίαση ήταν η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, που χαρακτηρίστηκε ως η δεύτερη πιο σημαντική πρόκληση μεταξύ των 50.000 ερωτηθέντων στην έκδοση 2018 της οικονομικής έρευνας των Ευρωεπιμελητηρίων.

Αυτό αντικατοπτρίζει τον επιταχυνόμενο ρυθμό της τεχνολογικής, δημογραφικής και κοινωνικοοικονομικής αλλαγής και την επιρροή που έχει στα προφίλ δεξιοτήτων.

Το 76% των ελλήνων εφήβων σκέφτονται να φύγουν
Από ελληνικής πλευράς παρενέβη ο κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας, πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο οποίος τόνισε: «Εκατόν ογδόντα χιλιάδες απόφοιτοι Πανεπιστημίων έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα για να αναζητήσουν εργασία σε άλλα σημεία τα τελευταία οκτώ χρόνια της κρίσης. Και οι έρευνες δείχνουν ότι μέχρι το 76% των εφήβων εξετάζουν το ενδεχόμενο να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό».

«Ενώ στις μεταπολεμικές δεκαετίες είχαμε μαζική μετανάστευση από την Ελλάδα, η σημερινή κατάσταση είναι διαφορετική επειδή πρόκειται για μια πραγματική ποιοτική αποστράγγιση. Είναι οι πιο εκπαιδευμένοι άνθρωποι που εγκαταλείπουν την Ελλάδα προς όφελος άλλων χωρών (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία) που δεν έχουν πληρώσει ένα ευρώ για την εκπαίδευσή τους» πρόσθεσε ο κ. Μαρλαφέκας.

«Η ‘διαρροή εγκεφάλων’ έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Ποια μέτρα στοχεύει να πάρει η ΕΕ για να ανατρέψει την τάση αυτή στην Ελλάδα;» τόνισε ο ίδιος ζητώντας δράση από την ΕΕ.

Ανάπτυξη για να δημιουργηθούν νέες δουλειές
Η δεύτερη θεματική αφορούσε στο διεθνές εμπόριο και τις συλλογικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η ΕΕ εκ μέρους των κρατών-μελών με τρίτες χώρες, όπως η Mercosur και η Αυστραλία, που αποτελούν αξιόλογα πρόσφατα παραδείγματα.

Παρέμβαση από μέρους της ΚΕΕ έκανε ο Παύλος Ραβάνης, Β΄ αντιπρόεδρος ΚΕΕ, ο οποίος τόνισε: «Tα λιμάνια αποτελούν την κινητήρια δύναμη της οικονομίας της ΕΕ, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα λιμάνια των κρατών-μελών της, τόσο για το εμπόριο εκτός της Ένωσης, όσο και εντός. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία το 75% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και το 33% εντός της ΕΕ εμπορίου διεξάγονται μέσω θαλάσσης»

«Περισσότεροι από 25 σημαντικοί εμπορικοί λιμένες λειτουργούν αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα, τέσσερις από τους οποίους έχουν χαρακτηριστεί από την ΕΕ ως λιμένες στρατηγικού ενδιαφέροντος («βασικοί λιμένες» – «core ports») και έχουν ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (Trans-European Network of Transport-TEN-T) ως βασικές θαλάσσιες διασυνδέσεις της διόδου Orient/East-Med (OEM). Αυτοί οι τέσσερις ελληνικοί OEM λιμένες είναι τα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Ηγουμενίτσας και της Πάτρας» πρόσθεσε.

«Πως θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν και άλλοι ελληνικοί λιμένες (π.χ. Κρήτη, Ρόδος, Αλεξανδρούπολη κλπ) για να αποκτήσουν τον χαρακτηρισμό ως λιμένες στρατηγικού ενδιαφέροντος;» κατέληξε.

Η σημασία της ψήφου στις προσεχείς ευρωεκλογές
Η τρίτη ενότητα αφορούσε στο μέλλον της Ευρώπης και τη σημασία της ψήφου στις προσεχείς Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019.

Την παρέμβαση της ΚΕΕ έκανε ο Στέφανος Γεωργιάδης, υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων ΚΕΕ, ο οποίος ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση διανύει μια κρίσιμη περίοδο αναζήτησης ταυτότητας και προσανατολισμού που ίσως δεν έχει προηγούμενο.»

» Μετά την ευφορία της δεκαετίας του 1980, με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς, και της δεκαετίας του 1990, με την επίτευξη της Νομισματικής Ένωσης, το ευρωπαϊκό εγχείρημα δείχνει να έχει χάσει το δυναμισμό και τον προσανατολισμό του.»

» Η αισιοδοξία ότι η σημερινή κρίση μπορεί να ξεπεραστεί δεν είναι η κατάλληλη στάση για να συμβάλει κανείς στην υπέρβασή της. Αντίθετα, ο προβληματισμός για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι απολύτως αναγκαίος. Γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος μοιάζει σήμερα περισσότερο αβέβαιο από ποτέ.
Μήπως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνική συνοχή των κρατών-μελών και να μην μπαίνουν σε προτεραιότητα ατομικές πολιτικές όταν τα συμφέροντα των σημαντικότερων χωρών μελών της Ένωσης αποκλίνουν συστηματικά;»

» Μήπως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνική συνοχή των κρατών-μελών και να μην μπαίνουν σε προτεραιότητα ατομικές πολιτικές όταν τα συμφέροντα των σημαντικότερων χωρών μελών της Ένωσης αποκλίνουν συστηματικά;»

Τέλος, εκ μέρους του INSULEUR (Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), παρέμβαση έκανε ο κΕυάγγελος Μυρσινιάς, πρόεδρος Επιμελητηρίου Λέσβου και Αντιπρόεδρος του εν λόγω οργανισμού.

Post a Comment

Previous Post Next Post