ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ


Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 εγγεγραμμένων ανέργων ηλικίας 30-49 ετών ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί 

εντός του Δεκεμβρίου και θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ανέργους, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, να προσληφθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Το Πρόγραμμα φέρει την ονομασία «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου του Οργανισμού.


Post a Comment

Previous Post Next Post