ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ


Μεγάλη τιμή και ικανοποίηση από την απόφαση της Ρωσικής κυβέρνησης να εντάξουν τα Ελληνικά ως γλώσσα επιλογής από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προωθεί εδώ και χρόνια την Ελληνική γλώσσα στις Παραευξείνιες χώρες. Οι καθηγητές που οργάνωσαν και προώθησαν το εγχείρημα αυτό στη Ρωσία έχουν περάσει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σαν υπότροφοι του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.


Post a Comment

Previous Post Next Post