ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Εκπαίδευση Προσωπικού Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδικό κέντρο εκπαιδεύσεως  στην Ιορδανία με βαθμολόγηση της κάθε ενέργειας απο Αξιωματικού Αξιολογητές ειδικούς  σε πόλεμο εντός των τειχών !

Αν και δεν έγινα γνωστά πολλά πράγματα για την Απόρρητη Εκπαίδευση όπως χαρακτηρίστηκε απο την Ηγεσία της Ιορδανίας ,ένα είναι σίγουρο οτι αυτή επιτεύχθηκε μετά και την επίσκεψη του Υπαρχηγού του ΓΕΕΘΑ της Ιορδανίας στο NAMFI (ΠΚΒ)


Από 14 έως 18 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε σε κέντρα εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων στην Ιορδανία, εκπαίδευση προσωπικού Μονάδων Ειδικών επιχειρήσεων και των τριών κλάδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο δράσεων του υφιστάμενου Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας έτους 2016 μεταξύ των δύο χωρών.

VETERANOS.GR

Post a Comment

Previous Post Next Post